6 می, 2020

آزمون TOEFL Home Edition

TOEFLآزمون آزمایشی ویژه Home Edition را در برخی کشورها راه اندازی کرده است. با توجه به چالش فعلی برگزاری تست انگلیسی در شرایط  COVID-19 ، این موضوع خبری خوش برای متقاضیان این آزمون میباشد.

لطفاً توجه داشته باشید که این آزمون در حال حاضر در کشور چین و ایران در دسترس نیست اما دانش آموزان (از جمله اتباع چینی و ایرانی) ساکن سایر کشورها که تست TOEFL iBT به طور معمول در آنها در دسترس است ، به این آزمون نیز دسترسی دارند.

آزمون در رایانه شخصی متقاضی و در خانه انجام می شود.   روش و مقیاس امتیاز دهی نیز کاملا مشابه با همان قالب آزمون TOEFL میباشد. این نسخه آزمایشی موقتاً و فقط تا زمانی که محدودیت های مسافت اجتماعی کاهش یابد یا از بین برود و امکان بازگشت به تست های منظم مرکز آزمون فراهم شود دردسترس خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آزمون ، لطفاً به لینک  https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/  مراجعه کنید

SWITCH THE LANGUAGE