11 می, 2020

جدیدترین بورسیه های دانشگاه لاتروب در ۲۰۲۰

دانشگاه لاتروب در تصمیم اخیر خود برای پشتیبانی از دانشجویان زمان پذیرش دانشجو را از ۲بار به ۳بار در سال فزایش داده است. این دانشگاه در جهت حمایت از این تغییر مجموعه ای از بورسیه های تحصیلی جدید ارائه کرده و همچنین معیارهای دریافت بورسیه های موجود را نیز افزایش داده است.
این بورسیه های جدید از ترم ۲ سال ۲۰۲۰ در دسترس خواهند بود و تمام ورودی ها تا ترم ۱ سال ۲۰۲۱ را شامل میشوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش بورسیه های تحصیلی سایت دانشگاه لاتروب به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://latrobe.us7.list manage.com/track/click?u=0113c06beb5bd82b03f9e4569&id=a1da98fb57&e=4405eb0cb3

در ادامه لیستی از بورسیه های موجود و بورسیه های جدید را مشاهده خواهید کرد:

SWITCH THE LANGUAGE