دومین همایش مشترک موسسه و دانشگاه سیدنی استرالیا

موسسه فرهنگی و هنری ایران استرالیا با همکاری دانشگاه سیدنی استرالیا دومین همایش مشترک خود را در تاریخ دوشنبه ۶ آذرماه ۱۳۸۵در تهران برگزار کردند. در این همایش که با حضور پرفسور مسعود بهنیا مدیر و مسئول دوره های دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه سیدنی ; آقایان احمد نراقی مدیر و مسئول موسسه فرهنگی و هنری ایران استرالیا ; و آقای جعفری ری مدیر و مسئول ارشد بخش بازرگانی سفارت استرالیا در ایران برگزار گردید.

ابتدا آقای جعفری ری در مورد دانشگاه سیدنی و موسسه سخن گفتند، سپس به معرفی سایت کامپیوتری تحصیلی سفارت به دو زبان فارسی/انگلیسی و فعالیتهای اشاعه تحصیل در استرالیا توسط این بخش کنسولی پرداختند. در پایان از فعالیتهای موسسه جهت اشاعه تحصیل در استرالیا قدردانی نمودند.

سپس آقای نراقی ضمن خوشآمدگوئی و تشکر از پرفسور بهنیا و آقای جعفری ری و حضار محترم، اشاره به روابط و همکاریهای دانشگاه سیدنی و موسسه پرداختند و گزارشی از فعالیتهای انجام شده در مورد اشاعه تحصیل در استرالیا در سال ۲۰۰۶ میلادی ارائه نمودند. پس پرفسور بهنیا در رابطه با دوره های تحصیلی، خصوصا در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه سیدنی سخنان جامعی ایراد کردند و بطور مختصر به معرفی دانشکده های دانشگاه سیدنی و امکانات تحصیلی، ورزشی، اسکان و غیره پرداختند.

در پایان همایش بمدت ۴۵ دقیقه آقای پرفسور بهنیا به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

SWITCH THE LANGUAGE