نمایشگاه تخصصی آموزش در تاریخ  ۲۱ الی ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.حضور موسسات آموزشی و تخصصی علمی و دانشگاههای صنعتی با هدف معرفی مراکز علمی و فرهنگی و افزایش آگاهی دانشجویان از اهداف هریک از این مراکز محیطی پرشور را برای دانشجویان فراهم آورده بود.

موسسه ایران و استرالیا در ابن راستا با هدف هدایت کمک و اطلاع رسانی صحیح به دانشجوبان علاقه مند به معرفی دانشگاههای استرالیا و شرایط لازم برای پذیرفته شدن دانشجویان در این دانشگاهها پرداخت.

SWITCH THE LANGUAGE