موسسه فرهنگی هنری ایران و استرالیا با همکاری دانشگاه پزشکی اصفهان همایشی را در خانه پزشک اصفهان با هدف آموزش و هدایت تحصیلی دانشجویان علاقمند به تحصیل در کشور استرالیا برگزار شد.در این همایش در رابطه با دوره های تحصیلی به خصوص دوره دکتری سخنانی ایراد شد و شرایط پذیرفته شدن در دانشگاهها ی استرالیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان به سولات دانشجویان پاسخ داده شد.

 

SWITCH THE LANGUAGE