1 ژانویه, 2020

بازگشایی کالج دانشگاه ملی استرالیا

دانشگاه ملی استرالیا

دانشگاه ملی استرالیا که رتبه اول دربین دانشگاههای استرالیا ورتبه ۲۹ دردنیا را دارد، شهریه ۵۰۰۰۰ دلاراسترالیا را برای  دوسال اول تحصیل دانش آموزان پیش دانشگاهی و دیپلم خود در نظر گرفته است.این تصمیم دانشگاه را درجزویکی از۳۰ دانشگاه کم هزینه دنیا قرار می دهد.

ANU College reopened

We have now started accepting applications for January 2020 at ANU College, on-site foundation provider of the Australian National University, ranked No 1 in Australia and No 29 in the world (QS 2020).

Students will be eligible for AUD 50,000 of scholarships of their first two years of study (including foundation / diploma). This makes us one of the cheapest Top 30 universities in the world.

 

SWITCH THE LANGUAGE