11 آوریل, 2020

آخربن اخبار تحصیلی در مورد ویروس COVID-19 در استرالیا

نخست وزیر: دانشجویان بین المللی اگر نتوانند از خود حمایت مالی کنند باید به خانه بروند. نخست وزیر استرالیا اسکات موریسون اعلام کرده است که دولت این کشور در طول این بیماری همه گیر کمکی به دانشجویان بین المللی نخواهد کرد. این تصمیمی بود که بعد از توزیع کمک های دولت در هفته گذشته برای […]

SWITCH THE LANGUAGE