30 دسامبر, 2019

بورسیه تحصیلی دانشگاه فنی سیدنی برای ۲۰۲۰

۱- بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برتر دوره کارشناسی

دانشجویان برتر بین المللی مقطع کارشناسی دانشگاه فنی سیدنی که دانشگاه  مدرک تحصیلی دبیرستان آنها را معادل سال دوازدهم سیستم آموزشی استرالیا بداند، به صورت اتوماتیک از بورسیه ۲۵% این دانشگاه در طول دوره تحصیل خود بهره مند خواهند شد.

۲- بورسیله تحصیلی برای دانشجویان برترکارشناسی ارشد علوم پایه

دانشجویان برتر بین المللی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فنی سیدنی که رشته انتخابی آنها یکی از زیر مجموعه های دانشکده علوم پایه باشد و مدرک قبلی آنها مورد پذیرش دانشگاه UTS قرار بگیرد  نیز به صورت اتوماتیک از بورسیه ۲۵% این دانشگاه در طول دوره تحصیل خود بهره مند خواهند شد.

۱-  Undergraduate Academic Excellence Scholarship

۲۵% tuition fee scholarship (for the course duration) will automatically be considered for undergraduate students coming from offshore (outside of Australia), provided that UTS recognized high school studies are comparable to an Australian Year 12 qualification.

۲-  Science Postgraduate Academic Excellence Scholarship

۲۵% tuition fee scholarship (for the course duration) will automatically be considered for students coming from offshore ( outside of Australia) and undertaking a Faculty of Science Masters by Coursework program based on their academic merit, provided that its qualification recognized by UTS.

SWITCH THE LANGUAGE