دانشگاه چارلز استورت

 

دانشگاه چارلز استورت (CSU)، مصمم است با سیاست های باریک بینانه خود و افزایش توان وکارایی دانشجویان، آنها را برای پیشرفت در بازارهای فرارقابتی کار آماده کند. برآوردها و آمارهای مختلفی که CSU را در زمره یکی از دانشگاههای پیشرو در زمینه اشتغال دانشجویان قرار داده است، تصدیق کننده موفقیت این دانشگاه است.

دانشگاه چارلز استورت بر این عقیده است که به خاطر برتری در امرآموزش مشاغل، پژوهشهای کاربردی و استراتژیک و انعطاف پذیری در آموزش و فراگیری، یک دانشگاه ملی باشد و روابط خویش را با محققان و موسسات مختلف در سطح ملی و بین المللی افزایش دهد.


تاکید
CSU بر بکارگیری کارشناسان زبده در بخش صنعت و گروههای حرفه ای، ترکیب صحیحی از دانش عملی و تئوریک ارائه می نماید و بدین ترتیب دانشجویان می توانند پس از پایان تحصیلات خود در سطح اقتصاد بین المللی رقابت کنند وبا تکیه بر دانش خود، انواع مشاغل مختلف را در سطح جهانی بر عهده گیرند.

زندگی شیرین و مرفه و تجربه گران بها از زندگی درCampus  های چند گانه CSU، بر مزایای تحصیل در این دانشگاه می افزاید.

دانشگاهی پویا وپاسخگو

دانشگاه چارلز استورت (CSU)، به عنوان دانشگاهی پویا در جایگاه بین المللی می کوشد تا هدف خود را بر پایه آموزش عالی قرار دهد. از جمله برنامه های آینده آن به عنوان یک دانشگاه ملی می توان به برتری در آموزش حرفه ها، پژوهشهای کاربردی و استراتژیک و انعطاف در امر آموزش و فراگیری اشاره کرد.

دانشگاه چارلز استوارت (CSU)آموزش در CSU، چیزی بیشتر از کسب یک مدرک است. CSU ، تمام تلاش خویش را بکار گرفته است که فراگیری را به زندگی واقعی نزدیک می کند و مفتخر است که در محیطی گرم و دوستانه، شانس پیشرفت و تجربه علوم را با بهره گیری از امکانات صنعتی و نوآوریهای تکنولوژیکی قابل دسترس برای دانشجویان خود فراهم آورده است.

تنوع و انعطاف در امر آموزش CSU را به یکی از دانشگاههای پیشرو در امر آموزش رشته های جدید، بدل ساخته است. و این دانشگاه برای دانشجویان خود دری به سوی همه مشاغل مرتبط در سراسر جهان گشوده است. همکاری CSU با مشاغل و حرفه ها و ارائه رشته های وابسته به صنعت، دانشجویان را از مزایای شغلی برجسته در آینده برخوردار خواهد کرد.

رشته های حرفه ای وکاربردی

هدف CSU ، تدارک برنامه هایی متمایز در رابطه با مشاغل است که دانشجویان را به عنوان نیروی کار جهانی آماده میسازد .در اثر دانشگاه چارلز استوارت (CSU)همکاری نزدیک با مشاغل، دولت، صنعت و بازرگانی، رشته های تحصیلی ارائه شده در CSU گسترش می یابد و نیز رشته های مرتبط با صنعت ایجاد می شود.

دانشگاه چارلز استوارت (CSU)، بسیاری از دروس را به صورت عملی و نیز به صورت تئوری ارائه می نماید. برآوردهای اخیر نشان می دهد که CSU، یکی از دانشگاه های پیشرو از نظر اشتغال فارغ التحصیلان است.

پژوهش در سطح استاندارد بین المللی

پژوهشهای کاربردی و استراتژیک در سطح بین المللی به کمک CSU، هدایت می شود که این امرنه تنها در زمینه خلق علوم نوین مفید واقع میشود، بلکه دربردارنده مزایای جوامع است. این پژوهشها با توجهی که در امر رقابت وخلق فرصتهای فوری مبذول داشته اند، همکاری وارتباط دانشگاه با صنعت وبخشهای دولتی را افزایش می دهد.

دانشگاه چارلز استوارت، همگام با افزایش همکاری با محققین، مشاغل و جوامع، در آستانه کسب نشان های برتردر حیطه تقویت علوم کشاورزی، علم اخلاق همگانی، مشاغل و… می باشد.

نزدیکی نوآوری به آموزش

دانشگاه چارلز استورت، همواره در مسیر کیفیت و انعطاف آموزش وفراگیری گام برداشته است. اساتید برجسته و شایسته CSU، با تجارب ارزشمند خود در زمینه فعالیت های صنعتی، تمامیت آکادمیکی و مرکزیت جهانی رشته های تحصیلی در این دانشگاه رابیشتر نمایان می سازد. انعطاف پذیری در امر آموزش، نه تنها فضاهایی را برای فراگیری مشترک و تجربه هایی از تدریس را برای دانشجویان فراهم می آورد، بلکه امکان فراگیری گروهی را برای دانشجویان مهیا ساخته است.


Campus های اطراف شهر سیدنی و Campus های مرکز شهری مانند Brisbane Campus، طیف گسترده ای از امکانات آموزشی و عملی از آزمایشگاه علمی ایالتی، سایت، استودیوها و کلینیک های پزشکی گرفته تا واحدهای تولید از قبیل مزارع، تاکستانها، کارخانۀ پنیر سازی و winery و… را در دسترس قرار می دهد.

دسترسی به این امکانات پیشرفتۀ آموزشی، تحصیل در این مکان را به خاطره ای به یاد ماندنی بدل می سازد.
دانشگاه چارلز استورت (CSU)، شامل چندین دانشکدۀ مختلف در مقاطع لیسانس و بالاتر از لیسانس می باشد.

دانشکده های ارائه کننده مقاطع لیسانس

 • علوم اجتماعی و علوم انسانی
 • فن آوری اطلاعات
 • هنر و ارتباطات
 • اقتصاد و تجارت
 • هنرهای تجسمی
 • علوم بهداشتی
 • کشاورزی
 • تدریس
 • تغذیه

دانشکده های ارائه دهنده مقاطع بالاتر از لیسانس

 • فن آوری اطلاعات
 • اقتصاد وتجارت
 • علوم بهداشتی
 • کشاورزی
 • آموزش
 • هنر

وبسایت دانشگاه چارلز استورت : https://www.csu.edu.au

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با موسسه فرهنگی هنری ایران استرالیا تماس بگیرید.

SWITCH THE LANGUAGE